SHABU SAI Westgate(Singapore)

【Japanese/Shabushabu & Sukiyaki Buffet】